beausattack1024

De stichtingen Ongeland en 4 mei Herdenking Dronten zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van palen in Dronten en NOP om de historische crashplaatsen van vliegtuigen uit oa WW2 aan te duiden. Deze palen (en de websites van de stichtingen) zijn voorzien van een toelichting. De plaats van de palen, de toelichting en verdere ambities van deze stichtingen zijn onderwerp van discussie in dit artikel. 

Het vervolg: https://www.backtonormandy.org/nederlands/3697-schieten-stichtingen-ongeland-en-4-mei-herdenking-dronten-alweer-mis.html

Als ik voor elke fout op mijn historische website over WW2, Back to Normandy, een euro zou moeten betalen, dan breek ik ongetwijfeld het record van Trijntje Oosterhuis in haar toezegging voor elke “like” een euro te storten voor een goed doel. Fouten maken is een menselijke eigenschap. In je enthousiasme allerlei dingen roepen, die je vervolgens niet waar kunt maken, is dat ook. Het wordt meestal vergeven. En zo hoort het ook. Alles wat we uit overtuiging doen, blijft mensenwerk! Tenzij….

Eerst zelfs dit.

Flevoland heeft geen historie zoals het Oude Land. Geen Geuzen- of Hanzesteden, geen voormalige Romeinse grenzen, geen Franse of Spaanse overheersing met alle culturele erfenissen van dien. Flevoland heeft een historie van de zee. Een zee die duizenden jaren zijn zijn heeft kunnen gaan totdat de inpoldering begon in '32 met de Afsluitdijk. Het IJsselmeer werd de laatste overlevingsmogelijkheid voor aangeschoten vliegtuigen die terugkeerden van hun missie uit Duitsland. In 1942 was de Noordoostpolder als eerste deel van de Zuiderzee drooggevallen. Kleine eilandjes (Urk, Schokland) werden ingesloten. Het duurde tot na de oorlog totdat de rest van het huidige Flevoland teruggewonnen was. “Reclaimed” zoals het zo mooi in het Engels klinkt. Een woord dat eigenlijk veel mooiere betekenis heeft dan “teruggewonnen”. Het woord claimen duidt meer op het respect voor de kracht van het water.

Flevoland heeft dus vooral een historie hoog te houden over de zee die hier ooit was en de prijs die de zee daarvoor vroeg. Maar ook voor de perioden daarvoor, toen de zee zich teruggetrokken had en mensen hier leefden (zie de Swifterbant Cultuur).

Het omgaan met de spaarzame geschiedenis van Flevoland is een zaak van zorgvuldigheid, betrokken, geduld en toewijding.

Waar gaat het om?

Stichting Ongeland en Stichting 4 Mei Herdenking Dronten zijn eenoog in het land der blinden. Er zijn geen andere organisaties die zich met de gecrashte vliegtuigen bezighouden. Naast mijn website www.backtonormandy.org die vrijwel alle, in Nederland neergestorte vliegtuigen, in beeld brengt. Stichting Geschiedschrijving Dronten komt in actie vanaf de geschiedenis van de Polderpioniers. Er zijn geen experts bij de overheid die het werk van de 2 stichtingen op hun merites kunnen of willen (laten) beoordelen. Signalen die de overheid heeft gekregen van deskundigen uit het veld zijn tot nu toe genegeerd. Beide stichtingen zijn een beetje de weg kwijtgeraakt als het gaat om de geschiedenis van Flevoland en een dienst te bewijzen. Ze hebben daarom overigens een substantiële bijdrage van de gemeenschap gekregen.

Beide stichtingen negeren categorisch elke professionele inbreng om de geschiedenis van de vliegtuigen van Flevoland goed in beeld te brengen. Met in beeld brengen bedoel ik adequaat historisch onderzoek om te doen en conform de geschiedenis alles zo goed mogelijk verifieerbaar te benoemen en te beschrijven. Dat valt niet op te rekenen omdat beide stichtingen geen professionele organisaties zijn.

Als belastingbetaler zou een bijdrage van het Nieuwland Erfgoed Museum mogen verwachten om deze goedbedoelende amateurs bij te staan. Echter, dit museum heeft geen enkele bijdrage geleverd voor zover ik weet. Als dat wel het geval is, dan zou dit gesubsidieerde gezelschap eens beter moeten kijken naar wat er mee gedaan is door de stichtingen.

Eigenlijk is er nog geen niks aan de hand. Een paar palen in de grond met een bordje erop op locaties waar vrijwel niemand komt die er niets te zoeken heeft. In de media roept beide instellingen dat zij de hele provincie willen veroveren én dat zij de scholen willen bezoeken om voorlichting te gaan geven!

Met Teunis Schuurman, lid van de SGLO (Studiegroep Luchtoorlog) en jarenlange onderzoeker van de vliegtuigen die in zijn “vierkant” zijn neergestort van onvrijwillig geland, heb ik het werk van deze 2 organisaties nader bekeken. Van stichting 4 Mei Herdenking Dronten was mij al bekend dat deze organisatie andere ambities heeft dan het organiseren van de Dodenherdenking. 4 mei een herdenking voor de RAF en de Koninklijke Luchtmacht (veteranen) gehouden met een bijbehorende vliegshow boven Dronten. Het tentoonstellingen van historisch materiaal is nu weggestopt in de Meerpaal waar men eens in de twee weken, twee uurtjes mag kijken. Over het onderwerp, de crashplaatsen in Flevoland, treden ze helemaal buiten hun corebusiness op. Namelijk, het herdenken van de doden die in de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen en de lessen die je daaruit zouden kunnen leren.

Bij de stichting werd Ongeland al snel duidelijk dat hun ambities overal te vinden waren (het liefst op radio en tv). Behalve bij het onderwerp zelf, namelijk de crashplaatsen. Een eerste studie van het materiaal leerde dat er talloze fouten zitten in de 30 palen die zijn geplaatst. Ongeland en 4 mei bereikt een gemiddelde van ruim 10 fouten per paal. In dit verband is er nog niet eens gekeken naar de methodische, didactische vormgeving.

Ongeland en 4 mei hebben gepresteerd. In het land der blinden blijft eenoog nu eenmaal koning.

 

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Laat uw commentaar

  1. Reactie plaatsen als gast.
Bijlagen (0 / 3)
Deel uw locatie
U kunt hier uw opmerking voor sociale media plaatsen